Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 89/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 28/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Biznes odpowiedzialny społecznie"