Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 89/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 37/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 22 czerwca 2015 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dwudziestej szóstej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy