Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 9/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 9/St.Pod./2013 w sprawie zmiany kierownika trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Analizy Rynkowe i Strategiczne”