Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 90/St.Pod./2013

w sprawie: zmiany kierownika piętnastej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość”