Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 90/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 39/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 23 czerwca 2015 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość instytucji finansowych"