Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 91/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 43/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 7 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Menedżerów Edukacji.