Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 91/ST.Pod./2014

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Gospodarka Nieruchomościami" - specjalność: Wycena Nieruchomości