Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 91/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 57/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzynastej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Pile