Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 93/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Przedmiotu „Ekonomia w praktyce” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy
Po