Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 93/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 69/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 9 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość instytucji finansowych"