Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 96/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 67/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 1 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzynastej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Pile