Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 97/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 29/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku o powołąniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dwudziestej pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Public relations"