Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 98/St.Pod./2014

w prawie uchylenia Zarządzenia nr 36/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czwartej edycji Studiów Podyplomowych "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"