Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 99/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Ekonomia Społeczna" (V edycja).