DYLEMATY I WYZWANIA KSZTAŁCENIA 

EKONOMISTÓW W SZKOŁACH WYŻSZYCH

Autor: ANDRZEJCZAK A. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-736-8

Książka dostępna w Księgarni

 


EKONOMIZACJA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
JAKO CZYNNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor: ANDRZEJCZAK A.

ISBN: 978-83-7417-623-1

Książka dostępna w Księgarni


KAPITAŁ INTELEKTUALNY W POLSKICH POWIATACH
Autor: FAZLAGIĆ J.
ISBN: 978-83-7417-952-2
Książka dostępna w Księgarni
UWARUNKOWANIA USTAWOWE I METODYCZNE ASPEKTY

KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(Z PODSTAWAMI PROGRAMOWYMI I RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA)

Autor: PIASECKA Z.

ISBN: 978-83-66199-49-1

Książka dostępna w wersji elektronicznej