Dokładnie 95 lat od inauguracji pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu tj. 12 października 2021 roku Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki 2021/2022.

 

Inauguracja rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie połączona z wręczeniem tytułu doktora honoris causa profesorowi Grzegorzowi W. Kołodko, który wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Nieodwracalność globalizacji a przyszłość polskiej gospodarki".

 

Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski przedstawi plany i założenia na rok akademicki 2021/2022. Ważnym punktem programu będzie immatrykulacja studentów.

 

Tego dnia o godz. 18:00 będzie można zwiedzać Uczelnię z przewodnikiem, atrakcją jest między innymi przedwojenny skarbiec.  

 

Pierwsza inauguracja 12 października 1926 roku odbyła się z udziałem ówczesnego ministra przemysłu i handlu. Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu była uczelnią prywatną utrzymującą się z opłat studentów, dodatków do podatku przemysłowego oraz dotacji publicznych i prywatnych. Miała jeden wydział, studenci mogli specjalizować się w kierunkach: handlowym, bankowym, ubezpieczeniowym komunikacyjnym, konsularnym, współdzielczym i pedagogicznym. Studia trwały trzy lata, a rok akademicki podzielony był na trymestry! W roku 1926 do nauki przystąpiło 280 nowoprzyjętych studentów i studentek.  W tym roku na studia pierwszego i drugiego stopnia przyjęliśmy 3426 osób, z czego na studia stacjonarne pierwszego stopnia – 1833 osoby.