Szanowni Państwo,


jak już wcześniej kilkakrotnie informowaliśmy, trwają prace nad federacją poznańskich uczelni publicznych. W tym celu powołano Radę ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego, której przewodniczy prof. Andrzej Lesicki, a w jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich poznańskich publicznych uczelni.


Na stronie Kolegium Rektorów m. Poznania (www.krmp.edu.pl) znajdą Państwo aktualne informacje na temat prac nad federacją. Rada opublikowała również list kierowany do pracowników, doktorantów i studentów wszystkich poznańskich uczelni, który przesyłam w załączeniu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z załącznikiem, a także do regularnego śledzenia strony KRMP.


REKTOR

prof. dr hab. Maciej Żukowski