18 listopada 2021 r. przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowcy, pracownicy administracji i studenci zasadzili 1000 drzew w podpoznańskim lesie. Akacja wpisuje się w wartości i prerogatywy UEP, do których należą zrównoważony rozwój i dbałość o stan naszej planety.  


Młodnik znajduje się w Wiórku, w gminie Mosina (mapka).


Liczymy, że w UEP-owym zagajniku wyrosną zdrowe, piękne drzewa, a samo miejsce będzie odwiedzane na spacery, nie tylko przez społeczność akademicką.