W 2013 roku ekonomiści na prawie całym świcie zastanawiali się nad wymaganiami bieżącej i przyszłej polityki ekonomicznej poszczególnych państw. Stawiano pytanie czy dominująca przez ćwierćwiecze neoliberalna polityka gospodarcza wyczerpała swe możliwości. Jeśli tak, a nie wszyscy byli tego zdania, to czy należy powrócić do dawnych koncepcji Keynesa w formie neokeynesowskiej polityki. W gruncie rzeczy chodziło o ustalenie roli państwa w gospodarce narodowej – jest tylko stróżem nocnym (odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo), czy też winno być aktywnym graczem ekonomicznym.


Kluczowym problemem stało się zobrazowanie na plakacie niejednoznaczności normatywnych wytycznych ekonomicznych i odmienności pożądanych zadań dla rządów poszczególnych państw.