Wartość jest kategoria pojęciową bardzo często używaną na naukach ekonomicznych i jednocześnie dość enigmatyczną. Inaczej się ją interpretuje mając na uwadze wartość wymienna i inaczej gdy mówi się o wartości użytkowej. Wartość wymienna jest wyceniana przez rynek w postaci ceny determinowanej oddziaływaniem popytu i podaży danych dóbr, co obiektywizuje jej wielkość. Chociaż i tu pojawia się pytanie czy cena powinna odzwierciedlać tylko grę rynkową, czy też powinna zależeć od koniecznego nakładu pracy do wytworzenia danego dobra. W odniesieniu do wartości użytkowej stosuje się psychologiczne podejście, bowiem zależy ona od użyteczności dobra dla konkretnego odbiorcy. Różni odbiorcy nadają oczywiście różną użyteczność tym samym dobrom. Wartość artystyczna dzieła sztuki zależy od jego zbliżenia do piękna, które jednak jest inaczej percypowane przez różnych ludzi. Niemniej istnieje rynek sztuki nadający ceny dziełom sztuki.


Kluczowym problemem konkursu plakatowego stało się zobrazowanie w postaci obrazu na plakacie wartości wymiennej i użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dzieła sztuki.