VI Konkurs plakatu ekonomicznego


Obiegowe stwierdzenie głosi, iż wspólne oznacza niczyje. Można sądzić, że wspólnota własności dowolnego dobra to synonim wolności jego użytkowania. Jeśli dopuści się do takiego stanu, to w krótkim czasie dobro ulega degradacji. Wolność użytkowania dobra pociąga zatem konieczność zasad i reguł. Racjonalność ekonomiczna użytkowania dóbr wspólnych musi skutkować ograniczeniem wolności zachowań. Paradoksalnie wolność wymaga ograniczeń.