Motyw ten ma atrybuty poznawcze i ekspresyjne. Te pierwsze wiążą się z upowszechnieniem wiedzy ekonomicznej o źródłach finansowania wydatków publicznych oraz niebezpieczeństwach istnienia trwałej i pogłębiającej się nierównowagi między wpływami a tymi wydatkami. Te drugie dotyczą artystycznych środków wyrazu, czyli pomysłu na graficzną prezentację owej nierównowagi, tzn. właśnie dziury.