Wydział Zarządzania

dr Jacek Jastrzębski

dziedziny: nowa ekonomia instytucjonalna; szacowanie wartości aktywów niematerialnych
e-mail: jacek.jastrzebski@ue.poznan.pl