Wydział Zarządzania

dr Krzysztof Celka

dziedziny: zarządzanie nieruchomościami, rynek nieruchomości komercyjnych, ekonomika procesu inwestycyjnego
e-mail: krzysztof.celka@ue.poznan.pl