Wydział Zarządzania

dr Robert Polaczek

dziedziny: analiza finansowa przedsiębiorstwa, controlling, wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, efektywność przedsiębiorstwa, ekonomiczne aspekty decyzji inwestycyjnych
e-mail: r.polaczek@ue.poznan.pl