Wydział Zarządzania

Dziekan Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw.UEP
e-mail: dziekan.wz@ue.poznan.pl