Ponad 90% absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w rok po studiach magisterskich wykonywało pracę najemną lub pracowało na własny rachunek. Średnia płaca absolwentów UEP kształtuje się na poziomie 2859 zł. 78% to łączny odsetek absolwentów, którzy twierdzą, że uczelnia wystarczająco, dobrze lub bardzo dobrze przygotowała ich do pracy zawodowej. To najważniejsze wnioski z pierwszej edycji Badania Losów Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonego w ramach programu „Kadry dla Gospodarki”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszam do zapoznania się z materiałem prasowym w załączniku oraz przesyłam link, do biuletynu, w którym znajdują się najważniejsze wnioski z I Edycji Badania Losów Absolwentów UEP


Publikacji raportu towarzyszy wystawa prac studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którą oglądać można w gmachu głównym UEP.