Informacje prasowe

Forum Studenckie - Projekt UEP zgłoszony do realizacji w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2014

10 milionów złotych jest do wydania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. Z 220 zgłoszonych projektów wybrano 20 – wśród nich projekt FORUM STUDENCKIEGO opracowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego.

FORUM STUDENCKIE ma być nową przestrzenią w centrum miasta, między budynkami Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Muzycznej, ulicami Święty Marcin i Towarową. Realizacja projektu wpisuje się w działania związane z rewitalizacją ul. Święty Marcin i zakłada:

  • wyeliminowanie ruchu samochodów z ul. Towarowej (powyżej skrzyżowania z ul. Składową),
  • przekształcenie obecnej ulicy z krawężnikami w formę placu, integrującego zrewitalizowany Park im. Romana Maciejewskiego z budynkami wyższych uczelni,
  • poprowadzenie torowiska (rezerwowego) w poziomie placu bez akcentowania go innym rodzajem nawierzchni,
  • wyposażenie nowo powstałej przestrzeni w elementy małej architektury – siedziska, stojaki na rowery, itp.

Tak zorganizowana przestrzeń mogłaby być przeznaczona do różnych form aktywności studenckiej – organizacji spotkań, dyskusji, imprez, a także do integracji studentów różnych uczelni oraz integracji studentów ze społecznością lokalną.

 

Ta przestrzeń może być początkiem...

nitką…

która zaprowadzi nas do kłębka…

dobrych pomysłów…

dla studentów, dla poznaniaków, dla wszystkich.

 

Zagłosujcie na FORUM STUDENCKIE! Formularze do głosowania dostępne będą w punktach konsultacyjnych w centrum miasta oraz w Urzędzie Miasta Poznania, a także na stronie internetowej. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Poznania wpisany do rejestru wyborców. Głosować mogą także studenci niezameldowani w Poznaniu – na podstawie legitymacji studenckiej. Głosowanie potrwa od 18 do 29 września, a jego wynik poznamy najpóźniej 15 października.

 

Spotkajmy się na FORUM! 

Pliki do pobrania