Ministerstwo Finansów zachęca Polaków do brania paragonu fiskalnego w nietypowy sposób – organizując loterię paragonową. Czy taka inicjatywa będzie skuteczniejszym narzędziem realizacji interesu fiskalnego niż kontrole podatkowe?