Obawy, stres, niepewność – takie uczucia często towarzyszą osobom, najczęściej kobietom, które mają wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym. Rodzice, którzy pracują na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, mogą spać spokojnie. Czeka na nich nie tylko miejsce pracy, lecz także miła niespodzianka na start. O programie UEP „Wracam” rozmawiamy z jego pomysłodawcą, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP.

Panie Rektorze, pierwsze pytanie pozwolę sobie zadać w tonacji nieco żartobliwej: czy Uniwersytetowi rodzi się dużo dzieci?

UEP nie odbiega od średniej krajowej. Dzieci się rodzą, ale jest ich zdecydowanie za mało. Niska dzietność i wynikające z niej konsekwencje to największe wyzwanie stojące przed Polską w XXI wieku. Obecnie uważa się, że dla zwiększenia dzietności najważniejsze są dobre warunki do łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Uczelnia z jednej strony jest pod tym względem dobrym miejscem pracy, np. dzięki elastycznemu czasowi pracy. Jednak wymagania wobec nauczycieli akademickich są coraz większe. Coraz trudniej więc łączyć karierę naukową z rodzicielstwem.

Czasem w karierze naukowej problemem nie jest jednak czas, lecz brak pieniędzy na badania. A te pieniądze trudno szybko zdobyć komuś, kto wraca do pracy po wielomiesięcznej nieobecności.

Zgadza się i dlatego właśnie chcemy to rodzicom-naukowcom ułatwić. Stąd zrodził się pomysł na program UEP „Wracam”. Jest on uzupełnieniem oferty ogólnopolskiej z programem FNP „POMOST” na czele, choć w ostatniej edycji tego programu nie mogą akurat uczestniczyć naukowcy reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne.

 

Do kogo dokładnie skierowany jest program UEP „Wracam”?

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które są zatrudnione na UEP na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i miały dłuższą przerwę w pracy związaną z wychowywaniem dzieci – a zatem spowodowaną urlopami macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim. Ma umożliwić im „miękkie lądowanie” po tej przerwie w pracy, a jednocześnie zainspirować, stworzyć możliwość rozpoczęcia z wysokiego „C” – czyli od ważnego, ciekawego projektu badań. Sądzimy, że program przede wszystkim zainteresuje panie, bo to one korzystają z urlopu macierzyńskiego i zdecydowanie częściej niż panowie decydują się na dłuższą przerwę w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ale program jest otwarty dla wszystkich, którzy wracają po przerwie – dla kobiet i mężczyzn.

Program UEP „Wracam” to jednak nie tylko inspiracja i miła atmosfera, to także konkrety – dajecie Państwo pieniądze na badania.

Zgadza się, w ramach programu będziemy przyznawać grant na badania, które mogą potrwać 12–18 miesięcy, z możliwością przedłużenia nawet do 24 miesięcy.

Ile dokładnie pieniędzy można otrzymać?

Wysokość dofinansowania projektu przyznawanego przez UEP wynosi 15 tys. zł.  

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z programu, jakich trzeba dopełnić formalności?

Przede wszystkim przerwa w pracy musi wynosić minimum pół roku. Do programu trzeba się zgłosić w ciągu 3 lat od podjęcia pracy po przerwie. Zgłoszenie następuje przez złożenie wniosku z kosztorysem i harmonogramem projektu w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje o projekcie. Laureat programu podpisze z Uczelnią umowę dotyczącą dofinansowania przez Uczelnię realizacji projektu. Ale chciałbym podkreślić, że pieniądze to nie wszystko…

 

 

Jakie dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie mają zatem jego uczestnicy?

Dzięki udziałowi w tym projekcie mają szansę wzbogacić swój dorobek naukowy, prowadzone badania mogą wykorzystać – w zależności od etapu kariery naukowej – w doktoracie czy habilitacji. Ten projekt to świetna sposobność, by się rozwijać i upowszechniać wyniki swoich badań. Ponadto zwycięzca konkursu otrzyma formalny status kierownika projektu, a to wymownie zwiększy później jego szanse na pozyskanie grantów czy stypendiów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Ten program może być dla jego uczestników początkiem nowego rozdziału w karierze.

Kiedy rusza pierwsza edycja programu i do kiedy można składać wnioski?

Właśnie ruszył nabór wniosków. Będziemy je przyjmować do końca października, potem oceni je komisja i 1 stycznia laureat programu będzie mógł rozpocząć realizację projektu. 

Dziękuję za rozmowę. (sj)