Koncepcja budżetu obywatelskiego powstała na fali New Governance i tzw. nowego regionalizmu. Po raz pierwszy taką formę budżetu wprowadziły lokalne władze w brazylijskim Porto Alegre w 1989 r. Do Polski idea ta dotarła 22 lata później. Dziś coraz więcej miast zachęca swoich mieszkańców do współdecydowania o wydatkach z publicznych pieniędzy. Budżet obywatelski dotarł nie tylko do polskich metropolii, ale również do gmin wiejskich.