Informacje prasowe

Studia ekonomiczne już od szkoły podstawowej

Ruszyły zapisy na letnie edycje Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty. Pod okiem wykładowców akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kształcić się będzie mogło łącznie 240 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Już na pierwszych zajęciach otrzymają prawdziwe indeksy! 

Zapisy potrwają do 2 lutego 2014 r. Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych (EUD) oraz uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (AME). Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski. Minister Edukacji Narodowej pełni patronat honorowy nad obydwoma programami. Opiekę merytoryczną sprawuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.


Zajęcia zostały przygotowane z myślą o uczniach, których ciekawią zjawiska ekonomiczne i świat biznesu. Obejmują sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Na najbliższy semestr zaplanowano zajęcia m.in. z zarządzania projektami, marketingu, zarządzania finansami i inwestycjami, globalizacji, kreatywności oraz przywództwa. Zajęcia mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. W pracy nad projektami młodzieży pomagają studenci UEP. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy
i wręczeniem wartościowych nagród dla najlepszych studentów.


W ramach AME i EUD organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania u dzieci postaw przedsiębiorczych. Rodzicom przekazywana jest wiedza o rozwijaniu aktywności poznawczej dziecka, narzędziach coachingowych w edukacji dzieci, kształtowaniu właściwych postaw wobec pieniądza czy wpływie mediów masowych.


Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć AME, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.gimversity.pl


Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Pliki do pobrania