Dla UEP zawsze strategiczna była współpraca na linii nauka–biznes. Przykładem takiego działania jest funkcjonujący już od ponad 10 lat Klub Partnera UEP, będący forum współpracy wiodących przedsiębiorstw i instytucji oraz UEP, które ma na celu umacnianie więzi pomiędzy nauką a gospodarką https://www.youtube.com/watch?v=I2jJ3FfmeAA&list=UUHBOPKW6Ftc8Yrji65FtBnw . Teraz naukowców i biznesmenów połączy jeszcze bardziej i efektywniej powołana właśnie do życia Spółka Celowa UEP. Działalność Spółki zwiększy szansę realnego zastosowania wyników badań naukowych w praktyce, stworzy możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia przez pracowników naukowych i studentów UEP, a także pozwoli na identyfikację kierunków badań istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Zachęcam do zapoznania się z załączonym materiałem. Na zdjęciu Prezes Zarządu Spółki Celowej UEP dr. inż. Jakub Jasiczak.