Aby skorzystać z gotowych plansz w prezentacji należy rozwinąć pole "Nowy slajd" i wybrać planszę z listy rozwijanej.