Uczymy już od 34 958 dni
ECTS

Learning Agreement 2021/2022

W załączniku wzór druku LA który można stosować od semestru letniego 2021/2022.
Pola ESI nie należy wypełniać.
Kody ISCED w odrębnej zakładce .
Film z instrukcją wypełnienia.

Druk LA na wyjazdy na praktyki.
Druk na wyjazdy w ramach umów bilateralnych.