Uczymy już od 34 712 dni
Erasmus+

Doktoranci w Erasmus+

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

1.         Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym (online), dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2.         Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

3.         Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich/dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

Doktoranci mogą kwalifikować się również poza terminem kwalifikacji, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem (ok.3 miesiące) przed rozpoczęciem semestru, w którym miałby nastąpić wyjazd. Zwykle do maja, czerwca w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.


Doktoranci mogą również brać udział w wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+


Zasady dotyczące ECTS:

https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/