Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach nowego programu Erasmus + Mobilność z Krajami Partnerskimi
otrzymał na lata 2015 -2017 grant na realizację wymiany studentów  i pracowników z następującymi uczelniami:


- Armenian State University of Economics (Armenia)
strona internetowa: http://www.asue.am/en

- Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdżan)
strona internetowa: http://unec.edu.az/en

W załącznikach znajdują się kursy prowadzone w języku angielskim na poszczególnych uczelniach, które nauczyciel UEP może poprowadzić podczas pobytu w uczelni partnerskiej.
Istnieje również możliwość zaproponowania własnego tematu i zorganizowania wykładów otwartych przez uczelnię przyjmującą.