1. Organem kwalifikującym na wyjazdy na praktykę jest komisja kwalifikacyjna, którą tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik DBNiWZ oraz pracownik DBNiWZ zajmujący się programem Erasmus+  - praktyki w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Organem odwoławczym jest Rektor.

 

2.  Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydatów do wyczerpania miejsc i środków.