Kwalifikacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia) w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała od 15 września do 15 października 2017 r.

Wyjazdy muszą być zrealizowane w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 października 2018 r.
Osoby, które korzystały z w/w wyjazdów w roku akademickim 2016/2017 nie będą mogły brać udziału w kwalifikacji.


W dniu 5 października br. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza pracowników Uczelni do udziału w spotkaniach informacyjnych:
godz. 11.00 - Program Erasmus+: wyjazdy szkoleniowe i w celu prowadzenia zajęć 
godz. 12.00 - Granty NCN: nowy konkurs MINIATURA
godz. 12.30 - Realizacja projektów NCN na UEP - informacja dla osób prowadzących projekty
Spotkania odbędą się w sali 111 A. Serdecznie zapraszamy!