W ramach programu Erasmus+ każdy uczestnik wyjazdu studyjnego i w celu realizacji praktyk obowiązkowo przystępuje do wypełnienia testu kompetencji językowej przed i po powrocie z programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat systemu OLS na stronach:
http://erasmusplusols.eu/pl/ oraz http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/

Języki UE, w których dostępne są testy i kursy są następujące: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, czeski, duński, grecki, portugalski i szwedzki.
Studenci, którzy wyjeżdżają do państw takich jak: Belgia, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania powinni poinformować  DWZZ (dawniej DBNiWZ) w którym języku - angielskim czy "lokalnym" - chcieliby zaliczać testy OLS. Pozostałe osoby otrzymają licencję na test w j. angielskim.

Każdy uczestnik programu Erasmus+, który zaliczy test językowy poniżej poziomu B2 otrzyma obowiązkowo licencję na darmowy kurs językowy on-line, w którym ma obowiązek brać udział. Po zaliczeniu testu językowego istnieje możliwość udziału w darmowym kursie on-line języka wymienionego powyżej (niezależnie języka, który student zaliczał wypełniając test językowy). Oczywiście wybór kursu językowego musi być zgodny z językiem narodowym kraju przyjmującego studenta lub językiem wykładowym. Przykład: student wyjeżdża do Włoch, zalicza test języka angielskiego i zgłasza chęć udziału w kursie języka włoskiego, w którym uczestniczy podczas pobytu za granicą.
Po wyrażeniu takiej chęci i uzyskaniu licencji, udział w kursie jest obowiązkowy. Zachęcamy serdecznie do korzystania z powyższej oferty jednocześnie prosząc o przemyślane decyzje (ilość licencji jest ograniczona, ponadto Uczelnia ma obowiązek wyjaśnienia Narodowej Agencji, gdy student zaniechał uczestnictwa).

Więcej informacji nt. kursów językowych znajduje się na stronie: http://erasmusplusols.eu/pl/kursy-jezykowe/

Przypominamy, że wypełnienie testu OLS przed wyjazdem jest jednym z warunków otrzymania stypendium Erasmusa. Zaproszenie do wypełnienia testu jest wysyłane z adresu  domeny @ec.europa.eu