Uczymy już od 34 999 dni
Erasmus+ 2019/2020 dla pracowników UEP

Wyjazdy pracowników w celu odbycia szkolenia-STT

Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza wszystkich pracowników UEP do udziału w wyjazdach w celu odbycia szkolenia (STT).

 

Wyjazdy muszą być zrealizowane w okresie od 18 listopada 2019 r. do 30 października 2020 r. Osoby, które korzystały z w/w wyjazdów w danej kategorii w roku akademickim 2018/2019 nie mogą brać udziału w kwalifikacji w tej samej kategorii.

 

Zgodnie z Regulaminem Pracy UEP obowiązującym od 1 października 2019 r. podstawą prawną dla wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ jest Art. 130 pkt 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W procedurze wyjazdowej stosuje się przepisy zawarte w Załączniku 7 do Regulaminu Pracy UEP.

W przypadku osób niebędących pracownikami akademickimi wyjazd w ramach programu Erasmus+ będzie traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność, płatna na podstawie art. 1031  § 2 pkt 2 i § 3 kodeksu pracy.


 

Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do złożenia wniosku za pośrednictwem systemu staff-pueb.dreamapply.com (używając służbowego adresu mailowego) w terminie pomiędzy 15 września a 15 października 2019 r.