Narodowa Agencja programu Erasmus+ poinformowała, że nie należy planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później.
Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy Państwa o tym informować.