Uczymy już od 35 001 dni
Erasmus+ 2019/2020 wyjazdy na studia

Harmonogram kwalifikacji 2019/2020

DWZZ zaprasza do udziału w kwalifikacji na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.
HARMONOGRAM KWALIFIKACJI
04 - 14.02.2019     zapisy on-line za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl na testy językowe
18.02.2019 godz. 10-11.30 grupa I, godz. 12.00-13.30 grupa II -  test z j. angielskiego, Aula
19.02.2019 godz. 10.00-11.30 -  test z j. niemieckiego, sala 308A
19.02.2019 godz. 12.30-14.00 -  test z j. hiszpańskiego, sala 308A
20.02.2019 godz.   9.30-11.00  - test z j. francuskiego, sala 308A
25.02.2019        udostępnienie formularza zgłoszeniowego na wyjazdy studyjne on-line na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl
27.02.2019 godz. 10-13.30 -    Targi Erasmus+
04 - 05.03.2019     przesłanie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl na adresy e-mail kandydatów wyników testów językowych
08.03.2019         koniec przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy studyjne oraz termin dostarczenia przez studentów średniej ocen potwierdzonej przez Dziekanat
11 - 12.03.2019     weryfikacja średnich naliczonych przez Dziekanaty dostarczonych przez studentów
21 - 22.03.2019    informacja on-line do osób zakwalifikowanych i potwierdzenie przez kandydatów gotowości poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl
25 - 26.03.2019     udostępnienie informacji o pozostałych uczelniach studentom z listy rezerwowej I i II
27.03.2019 godz. 10.00-11.00, sala 111A    spotkanie ze studentami z listy rezerwowej I i II (następuje wybór uczelni a następnie potwierdzenie gotowości wyjazdu poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl
02.04.2019     godz. 10.00 -11.30, sala 111A spotkanie z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+.

Daty spotkań i egzaminów mogą ulec zmianie ze względu na dostępność sal wykładowych.

Wykaz uczelni jest dostępny na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl