Uczymy już od 34 956 dni
Erasmus+ 2020/2021

Erasmus+ 2020/2021

Nowa kwalifikacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2020/2021 wkrótce

WSTĘPNY HARMONOGRAM


21,22.01.2020 Erasmus+ Information Days: “Sekretne życie Erasmusa”
03 – 13.02.2020 zapisy on-line za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl na testy językowe 
17 – 18.02.2020 egzaminy językowe (terminy mogą ulec zmianie z uwagi na dostępność lektorów i sal dydaktycznych)
17.02.2020    
godz. 11-12.30 grupa I, godz. 12.45-14.15 grupa II -  test z j. angielskiego, Aula
18.02.2020     
godz. 9.30  test z j. niemieckiego, sala 122A
godz. 11.00     test z j. francuskiego, sala  122A
godz. 12.30     test z j. hiszpańskiego, sala 122A
28.02.2020 udostępnienie formularza zgłoszeniowego na wyjazdy studyjne on-line na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl (aplikacja niezależnie od wyników testów)
05 – 06.03.2020 przesłanie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl na adresy e-mail kandydatów wyników testów językowych
09.03.2020  termin końcowy przyjmowania zgłoszeń on-line
10.03.2020 g. 13.00  termin końcowy dostarczenia przez studentów średniej ocen potwierdzonej przez BOS (DWZZ nie ma wglądu do danych z e-dziekanatu)
11.03.2020  weryfikacja średnich naliczonych przez BOS dostarczonych przez studentów i utworzenie listy rankingowej
17 – 18.03.2020 informacja on-line do osób zakwalifikowanych i potwierdzenie przez kandydatów gotowości poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl
19 – 20.03.2020 udostępnienie informacji o pozostałych uczelniach studentom z listy rezerwowej I i II
23.03.2020 spotkanie ze studentami z listy rezerwowej I i II (następuje wybór uczelni a następnie potwierdzenie gotowości wyjazdu poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl, nominacje
30.03.2020 spotkanie z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+.

Daty spotkań i egzaminów mogą ulec zmianie ze względu na dostępność sal wykładowych.
Wykaz uczelni będzie dostępny na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl oraz na stronie www UEP w zakładce Erasmus+