Uczymy już od 34 999 dni
Studia

Dodatkowa kwalifikacja - lista dostępnych uczelni

W załączniku lista uczelni dostępnych w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2021/2022.

Lista może ulec zmianie. Ostateczna lista będzie dostępna podczas aplikacji online 

na platformie outgoing.ue.poznan.pl (po zalogowaniu, jako część aplikacji - lista do wyboru).

Dokonując wyboru uczelni student powinien uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: 

UG (undergraduate) oznacza studia pierwszego stopnia, 

PG (postgraduate) oznacza studia drugiego stopnia. 

Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy UEP a uczelniami partnerskimi. 

Wyboru uczelni należy dokonywać samodzielnie, na podstawie oferty programowej danej uczelni partnerskiej (strona www) i porównać ją z przedmiotami studiowanymi w danym semestrze na UEP.Pliki do pobrania