Uczymy już od 34 999 dni
Studia

Harmonogram dodatkowej kwalifikacji


Aplikacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będzie online
na platformie: outgoing.ue.poznan.pl/ w dniach od 1 do 11 października 2021r.


Instrukcję dotyczącą aplikacji można znaleźć tutaj: ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/erasmus-2020-2021,c14147/studia,c14291/instrukcja-aplikacji-na-platformie-outgoing-ue-poznan-pl,a92663.html

Podczas aplikacji należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz załączyć zaświadczenie z BOS o średniej ocen.
Druk zaświadczenia w plikach do pobrania.
Aplikacja bez zaświadczenia nie będzie mogła zostać prawidłowo wysłana i nie będzie rozpatrywana w dalszym etapie kwalifikacji.
Po wypełnieniu danych i załączeniu zaświadczenia o średniej należy zapisać i przesłać w terminie aplikację.
Udział w dodatkowej kwalifikacji mogą brać studenci UEP, którzy w roku akademickim 2021/2022 studiować będą na:

II roku studiów pierwszego stopnia – wyjazd w semestrze letnim 2021/2022 I roku studiów drugiego stopnia – wyjazd w semestrze letnim 2021/2022 – do ustalenia średniej przez BOS wymagany wykaz ocen ze studiów pierwszego stopnia II roku studiów drugiego stopnia – wyjazd w semestrze letnim 2021/2022 studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

Z kwalifikacji wykluczone są osoby, które:

– zostały zakwalifikowane w głównej kwalifikacji i realizują lub rozpoczną realizację mobilności w semestrze zimowym, – studenci III roku studiów pierwszego stopnia (ostatni semestr studiów pierwszego stopnia musi zostać zrealizowany na UEP) i nowo przyjęci na I rok studenci pierwszego stopnia. Minimalna średnia ocen do ubiegania się o udział w dodatkowej kwalifikacji: 3,00 ( z całości studiów na aktualnym poziomie, w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, z całości studiów pierwszego stopnia). Lista uczelni dostępnych w dodatkowej kwalifikacji z uwagi na zgłaszane rezygnacje ogłoszona zostanie w terminie późniejszym.

Testy językowe w ramach dodatkowej kwalifikacji odbędą się na platformie Moodle w następujących terminach:

- test z języka niemieckiego 5.10.2021 (wtorek), godz. 9.30 – 11.00,
- test z języka hiszpańskiego 5.10.2021 (wtorek), godz. 11.30 -13.00,
- test z języka francuskiego 5.10.2021 (wtorek), godz. 13.30 – 15.00,
- test z języka angielskiego 7.10.2021 (czwartek), godz. 10.00-11.30.
Przed testami obecność będzie sprawdzana na platformie Teams.

Zapisy na testy na platformie: outgoing.ue.poznan.pl/ od dnia 27 września do 4 października.
Osoby, które zaliczyły test w poprzednich edycjach programu Erasmus+ lub posiadają dokumenty uprawniające do zwolnienia z testu nie zapisują się na testy.
W przypadku posiadania certyfikatu, skan dokumentu należy dołączyć do aplikacji online.
Lista dokumentów zwalniających z testów znajduje się tutaj: outgoing.ue.poznan.pl/pl_PL/contents/content/12-dokumenty-zwalniajce-z-testu-jzykowego

Osoby, które studiują w UEP na kierunkach/specjalnościach anglojęzycznych (Finance, International Business, Innovation Management, Financial Engineering)

są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.

Dostarczają natomiast do DWZZ zaświadczenie z BSA o odbywaniu studiów w języku angielskim.


Webinarium online odbędzie się 8 października na platformie Zoom.

https://zoom.us/j/97067729183?pwd=RWxITUJvVjl0dkcwc1FNcHZGaDRUUT09

Meeting ID: 970 6772 9183


Spotkanie dla osób zakwalifikowanych planowane jest również online , na platformie Zoom w dniu 26 października.