Uczymy już od 34 999 dni
Studia

Zaświadczenie o średniej do kwalifikacji

Do udziału w kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z aktualnego poziomu studiów (z uwzględnieniem semestru zimowego 2020/2021).
Z prośbą o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do BOS drogą mailową. Następnie student otrzyma skan dokumentu, który należy załączyć do aplikacji online, która zostanie uruchomiona w dniach 1-10 marca (zadanie do wykonania - brak wykonania zadania uniemożliwi prawidłowe przesłanie aplikacji).
Oryginał zaświadczenia zostanie odebrany z BOS przez pracownika działu Współpracy z Zagranicą.
Wzór zaświadczenia do pobrania na stronie:
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/do-pobrania,a90106.html