Uczymy już od 35 179 dni
Erasmus 2023/2024

Stawki stypendialne (SMS)

Stawki stypendialne - wyjazdy na studia (SMS)
Projekt 2022
Grupa 1
- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  550€ 
Grupa 2
- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13   550
Grupa 3
- Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  450€  

Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino  

Projekt 2023
Grupa 1
- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  670€ 
Grupa 2
- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13   670
Grupa 3
- Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  600€  

Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino