Uczymy już od 34 956 dni
Erasmus+

Erasmus galeria - 20 lat minęło

To już 20 edycja programu Erasmus na UEP.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów.
W latach dziewięćdziesiątych program objął także inne formy współpracy między uczelniami z różnych krajów Europy. W roku 1995 został włączony do
SOCRATESa - programu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji.
Następnie ewoluował do Erasmus+ programu Unii Europejskiej, który wspierający działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz
młodzieży i sportu o łącznym budżecie 16,45 mld euro na lata 2014–2020.
Jego celem jest zapewnienie osobom uczącym się i kadrze możliwości zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju osobistego,
społeczno - edukacyjnego i zawodowego poprzez studia, szkolenie, doświadczenie zawodowe lub wolontariat za granicą.

W pierwszej edycji programu na UEP na studia zagranicę wyjechało 41 studentów.
Rekordową liczbę wyjazdów odnotowano w roku akademickim 2008/2009 - 234 studentów.
W roku akademickim 1999/2000 możliwy był wyjazd do 12 uczelni w 7 krajach.
Obecnie w ramach programu Erasmus+ UEP współpracuje z 137 uczelniami w 26 krajach.
Najczęściej wybierany język wykładowy to język angielski, a najpopularniejsze destynacje to: Portugalia, Hiszpania i Chorwacja.