W ramach konkursu wniosków programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi (KA107) edycja 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie na realizację 13 mobilności (przyjazdy/ wyjazdy pracowników oraz studentów). Projekt jest realizowany wspólnie z następującymi uczelniami:


- Armenian State University of Economics (Armenia)

strona internetowa: https://asue.am/en


- Almaty Management University (Kazachstan)

strona internetowa: https://www.almau.edu.kz/en


Celem projektu jest rozszerzanie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających transfer wiedzy, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, podniesienie poziomu dydaktyki oraz umożliwienie studentom uzyskania wartościowych kwalifikacji.